Handbok för tandsköterskor

Instrument, material och rutiner

I andra upplagan av Handbok för tandsköterskor - instrument, material och rutiner har innehållet reviderats och utökats för att täcka nya kunskaper, arbetsmetoder och rutiner. Bland annat har författaren lagt till kapitel om grundläggande tandanatomi, digital avtryckstagning (3D-teknik) och dental fotografering. En uppdatering av lagar och förordningar har också genomförts.

Läroboken Handbok för tandsköterskor - instrument, material och rutiner ger kunskap, vägledning och riktlinjer i praktiskt och kliniskt patientarbete och vill stärka och inspirera tandsköterskor att känna trygghet och kvalitet i yrkesrollen.

Boken går igenom tandvårdens basala instrument, vad de används till och hur de används samt nu gällande hygienrutiner. Dessutom beskrivs tandsköterskans roll i vanligt förekommande rutiner och arbetsmetoder, till exempel behandlingar där olika bricksystem används. Boken vänder sig till blivande eller yrkesverksamma tandsköterskor och kan med fördel användas på kliniken för nya och efter frånvaro återkommande medarbetare.

Boken kan även vara intressant för dig som vill veta mer om olika behandlingar inom tandvården, exempelvis hur en rotbehandling görs etc - läs boken! 
 

Om författaren

Christina Clasén Wibring, leg. tandhygienist och tidigare tandsköterska med lång och bred erfarenhet av kliniskt arbete och som föreläsare på tandsköterskeutbildningar,