Handbok för tandsköterskor

Instrument, material och rutiner

Boken Handbok för tandsköterskor - instrument, material och rutiner vänder sig till dig som blivande och yrkesverksam tandsköterska. Boken går igenom tandvårdens basala instrument, vad de används till och hur de används samt nu gällande hygienrutiner.
Dessutom beskrivs tandsköterskans roll i vanligt förekommande rutiner och arbetsmetoder, till exempel behandlingar där olika bricksystem används.

Boken ger kunskap, vägledning och riktlinjer i praktiskt och kliniskt patientarbete. Den stärker och inspirerar dig att känna trygghet och kvalitet i din yrkesroll.

Boken kan även vara intressant för dig som vill veta mer om olika behandlingar inom tandvården, exempelvis hur en rotbehandling görs etc - läs boken! 
 

Nyhet - finns nu även som Talbok

Boken finns nu även som Talbok. Baserat på efterfrågan har MTM (Myndigheten för tillgängliga medier)  gjort  boken tillgänglig som talbok. 
Mer information finns på www.legimus.se .
 

Om författaren

Christina Clasén Wibring, leg. tandhygienist och tidigare tandsköterska med lång och bred erfarenhet av kliniskt arbete och som föreläsare på tandsköterskeutbildningar,