Tandlossning - Parodontit

Parodontit är en dold folksjukdom. Dold i djupa fickor kring tänderna där bakterierna ostört frodas. Dold bakom många ovetande leenden. Parodontit kan leda till att tänderna lossnar. Ibland går det fort. Men ofta tar det längre tid. Så lång tid att du knappast märker det.

 

Parodontit är en inflammatorisk sjukdom i tändernas stödjevävnad. Vävnaden bryts ned och successivt förlorar tänderna sitt fäste. Vanliga varningssignaler är inflammerat tandkött, att tandköttet blöder vid tandborstning, dålig andedräkt och fördjupade tandköttsfickor. Sjukdomen går att behandla men det är viktigt att upptäcka den i tid. 

 

Be din tandhygienist mäta dina tandköttsfickor regelbundet!

 

Slutsatser

  • Att förlora tänderna medför en förlust av livskvalitet. Livet blir begränsat - tilltron kan präglas av sänkt självkänsla, lägre social status och försämrad funktion. 
  • Behandling av tandförluster har stor betydelse för den som drabbas. Att få behandling kan innebära en återkomst till normalt liv och ökad livskvalitet.

 

Källa:  SBUs Rapporter

Tandlossning, Källa: www.tandvardsguiden.com