Om mig

Jag Christina Clasén Wibring är leg. tandhygienist med lång och bred erfarenhet. 
Syfte med denna hemsida är att, inom mina områden förmedla kunskap och information för att bevara en god munhälsa och en god allmän hälsa.

För mig är munhälsa en helhetssyn på människans hälsa. 
Under min tid som tandhygienist har jag också arbetat med laser inom tandvård.
Detta har bidragit till mitt intresse för laser i allmänhet. 
Medicinsk laser för hemmabruk ligger mig varmt om hjärtat, då denna med fördel kan användas över hela kroppen vid olika besvär.

Mer om laser finns att läsa

Mer om bra tandvårdsproduker finns att läsa
 

                 

NYHET !

Medicinsk laser för hemmabruk - Treatlite Active

Behandla smärta, värk och inflammation! 
Behandla dig själv över hela kroppen för att reducera smärta och värk samt påskynda läkning. Treatlite Active är en medicinsk laser som du kan använda själv i hemmet och som ger dig möjlighet att leva ett liv utan eller med minskad smärta och värk.